ST-julkaisut

ST-kortisto on kattava sähköisen talotekniikan ammattilaisten käyttämä tietolähde sähköisten järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja rakennuttamiseen. ST-kortisto on kokonaisuus, joka koostuu ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista ja -esimerkeistä.

ST-kortisto on jäsennelty Sähkönimikkeistön mukaan. Eräänä Sähkötieto ry:n julkaisutoiminnan tavoitteena on julkaista ST-kortistossa aineisto seuraavista alueista:

  • järjestelmäteoria
  • suunnitteluohjeet
  • dokumentointiohjeet
  • ohjeet, mallit ja esimerkit hankesuunnitelmien ja selostusten laadintaan
  • asennusohjeet
  • tarkastus-, testaus- ja käyttöönotto-ohjeet
  • lomakkeet tarkastusten testausten ja käyttöönottojen dokumentointiin
  • järjestelmien käyttö- ja kunnossapito-ohjeet
  • järjestelmien kuntoarvio ja -tutkimusohjeet
  • lomakkeet ylläpidon kuntoarvioiden ja -tutkimusten dokumentointiin.

Lisätietoa voimassa olevista ST-julkaisuista löydät esimerkiksi Severin selailua käyttämällä: https://severi.sahkoinfo.fi/browse/products

 

Ylös