Toimintasuunnitelma

Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020

ST-kortiston asema on korostunut, kun säädöksissä, määräyksissä ja viranomaisohjeistuksessa ei yleensä käsitellä teknisiä yksityiskohtia. Jatkuvasti muuttuvien säädösten, määräysten sekä kansainvälisten standardien edellyttämien menettelytapojen ja toimintamallien esittämistä käytännönläheisinä ja loogisina ohjeina alan toimijoille tarvitaan.

ST-aineiston sisältökehityksessä huomioidaan kokonaisvaltaisesti ajankohtaiset elinkaariajatteluun ja energiatehokkuuteen liittyvät asiat sekä nykyaikaiset vaihtoehdot perinteisille ohjaus-, valvonta- ja toteutusratkaisuille.

ST-kortiston sisältökehityksessä otetaan erityisesti huomioon määräysten ja standardien edellyttämät suunnittelu-, asennus-, tarkastus- ja dokumentointivaatimukset, yleisesti hyväksytyt hyvät toiminta- ja menettelytavat, laatusuunnittelun ja laadunvarmistuksen sekä oman työn järjestelmä- ja rakennusvaihekohtaiset tarkastus- ja dokumentointivaatimukset.

Uusia kortteja julkaistaan yhteensä noin 10 kpl ja korttipäivityksiä noin 50–90 kpl vuodessa. ST-ohjeistoja ja/tai -esimerkkejä julkaistaan noin 1–5 kpl ja ST-käsikirjoja noin 1–4 kpl vuosittain.

ST-kortiston käyttömahdollisuuksia ja etuja pidetään esillä laaja-alaisesti rakennuttaja-, suunnittelija-, urakoitsija-, kiinteistöhuolto-/ylläpito- sekä oppilaitoskohderyhmissä.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan PDF-muodossa:

 

Ylös