ST-julkaisut

ST-kortisto on kattava sähkö-, tele- turva- ja automaatioalan ammattilaisten käyttämä tietolähde sähköisten järjestelmien suunnitteluun- ja toteutukseen.

ST-kortisto on kokonaisuus joka koostuu ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja -raporteista.

ST-kortiston keskeisenä tarkoituksena on yhtenäistää sähköistyshankkeiden eri osapuolten välistä tiedonvaihtoa sekä edistää hyvää suunnittelu- ja toteutustapaa.

Sähkötieto ry:n julkaisutoiminnan eräänä tavoitteena on julkaista ST-kortistossa aineistoa S2010- nimikkeistössä mainittuista sähkö- ja tietoteknisistä järjestelmistä seuraavassa mainituilla osa-alueilla:

  • Järjestelmäteoria
  • Suunnitteluohjeet
  • Dokumentointiohjeet
  • Ohjeet, mallit ja esimerkit hankesuunnitelmien ja sähköselostusten laadintaan
  • Asennusohjeet
  • Tarkastus-, testaus- ja käyttöönotto-ohjeet
  • Lomakkeet tarkastusten testausten ja käyttöönottojen dokumentointiin
  • Järjestelmien käyttö- ja kunnossapito-ohjeet
  • Järjestelmien kuntoarvio ja -tutkimusohjeet
  • Lomakkeet ylläpidon kuntoarvioiden ja -tutkimusten dokumentointiin

Kortistoa toimitetaan ja ylläpidetään painettuna ja verkkotuotteina. Verkkotuotteita päivitetään jatkuvasti ja paperiversioita kolme kertaa vuodessa.

Lisätietoa voimassa olevista ST-julkaisuista löydät esimerkiksi Severin selailua käyttämällä.

 

Ylös